Vierde graad jongeren & vierde graad volwassenen

Vierde graad jongeren & vierde graad volwassenen

MUZIEKSTUDIO

Na de 3de graad biedt de vervolgopleiding muziek in de 4de graad een wekelijks lessenpakket van 2 lestijden.

Je kunt een opleiding volgen die voornamelijk gericht is op het bespelen van het instrument via traditionele partituur: de opleiding VERTOLKEND MUZIKANT. De vakken zijn groepsmusiceren en instrument. (lesrooster instrumenten) (lesrooster groepsmusiceren)

Ofwel ga je voor de meer creatieve richting : de opleiding CREËREND MUZIKANT. Je blijft evengoed het vak instrument volgen maar het omringend vak verschilt van jaar tot jaar, zodat je een zeer volledige vorming doorloopt. Improviseren, een arrangement leren maken, en je even in de muziekgeschiedenis verdiepen horen bij deze opleiding. Het gemis aan een opleiding die aansloot bij het vrij musiceren zoals in de JPR, maar dan voor klassieke musici, zorgde voor het ontstaan van deze opleiding. Als je in het 2de jaar het wegvallen van het vak improviseren jammer vindt, kun je dit blijven volgen als keuzevak in het 2de en 3de jaar. Zo ook met andere combinaties die je zou willen maken door bv vakken vooruit te nemen.

Nog steeds kan je als alternatief voor de vele mogelijkheden van groepsmusiceren ook begeleidingspraktijk (toetsen of gitaar) volgen. En groepsmusiceren mag je, zoals in de 3de graad, uitwisselen over de opties heen. Meerdere ensembles combineren of de combinatie groepsmusiceren en begeleidingspraktijk blijft ook hier mogelijk.

Er wordt vanaf deze graad ook veel beroep gedaan op de mogelijkheid om je gekozen opleiding uit te breiden met een vak naar keuze. Dit vak kan in principe uit eender welke graad geplukt worden.

Onze keuzevakken zijn :

ArrangerenGroepsmusiceren Improviseren
MCVComponerenMuziekgeschiedenis
MuziektheaterMuziektheorie (Muziek schrijven)2de instrument*

*(slechts in samenspraak met de directie en ten vroegste vanaf oktober)

Vanaf de 4de graad mag je je opleiding combineren met (dus tegelijkertijd volgen), of laten volgen door (na elkaar) een specialisatie naar jouw keuze. Ook  voor oud-leerlingen die vroeger de hogere graad hebben doorlopen, en de behoefte voelen om de draad opnieuw op te nemen en zich weer een beetje willen bijschaven.

   GMINSTR
VERTOLKENDOptie klassiek1ste jaar1u1u
  2de jaar1u1u
  3de jaar1u1u
 Optie Jazz Pop Rock1ste jaar1u1u
  2de jaar1u1u
  3de jaar1u1u
   InstrumentImproviserenArrangerenMuziekgeschiedenis
CREËRENDOptie klassiek1ste jaar1u1u  
  2de jaar1u 1u 
  3de jaar1u  1u
 Optie Jazz Pop Rock1ste jaar1u1u  
  2de jaar1u 1u 
  3de jaar1u  1u
 
 
 
 
 
 
 
Alle vermelde lestijden zijn onder voorbehoud

Inschrijven