Specialisatie18+

18+

Specialisatie

In de Specialisatie kan je je verdiepen in elke gekozen opleiding. In dit tweejarig traject word je aangemoedigd om zelfstandig te werken aan een persoonlijke beeldtaal. De inhouden en onderzoeken uit de vierde graad worden hier verfijnd en uitgediept. Je kan je verder ontplooien op artistiek en technisch vlak en je engagement en ambitie tonen. De Specialisatie is niet noodzakelijk een eindpunt. Je krijgt alle tools om als kunstenaar te blijven groeien en zo je plaats te vinden in het brede veld van de actuele kunsten.