Visie

Artistiek pedagogisch project 

Droom durf doe 

De KA! stelt voorop dat de persoonlijkheidsontwikkeling van ieder van ons maar harmonieus en volledig gevoed kan worden als zowel het verwerven van kennis en inzichten als het creatieve en het kunstzinnige meegenomen worden. Het streefdoel is in de eerste plaats de bewustmaking van je eigen creativiteit. Daarom richt de KA! zich naar de artistiekeling of creatieveling in spe in elk van ons, of het nu kinderen, jongeren of volwassenen zijn.

​De KA! prikkelt het artistieke ik van elke leerling door een gepaste motivatie en begeleiding die wakker schudt, voedt en inspirerend werkt. Dit helpt de leerling om zichzelf te overstijgen en te werken naar een kunstzinnige persoonlijkheid op eigen maat.

De KA! vrijwaart en stimuleert deze eigenheid van iedere leerling in volle respect voor zijn persoonlijkheid en achtergrond. Belangrijk is vooral dat de leerling op een flexibele manier een eigen parcours kan afleggen, om zo als mens te groeien en een eigen manier te vinden om zich uit te drukken.

De artistieke kijk probeert de KA! bij haar leerlingen te ontwikkelen door hen te stimuleren over het muurtje te kijken en buiten de lijnen te kleuren. Zo verruimt hun kijk op de wereld. Dit betekent niet dat de lessen vrijblijvend zijn. Integendeel, overdracht van klassiek ambacht en techniek blijven belangrijk.

Deze visie wordt in de KA! onderschreven door een gemotiveerd, pedagogisch en artistiek opgeleid, en zorgvuldig geselecteerd leerkrachtenteam. De sterkte van dit lerarenteam is ook dat zij hun artistieke scholing voeden door actief in het werkveld te staan, hetzij in het regionaal, nationaal of zelfs internationaal kunstgebeuren. Zo blijven zij als kunstenaar up-to-date en beïnvloedt dit engagement op een verfrissende en vernieuwende manier de begeleiding van de leerlingen.

​Met haar domeinoverschrijdend kunstonderwijs beeld, muziek, woord biedt de KA! haar leerlingen niet alleen een ruime keuze aan artistieke expressievormen, maar zorgt zij ook voor een mogelijke kruisbestuiving.

​In haar leerlingenbestand streeft de KA! naar een dwarsdoorsnede van de hedendaagse samenleving. Bewust van haar sociaal-maatschappelijke functie stelt de KA! zich zeker niet elitair op. Ze bekommert zich in de eerste plaats om een laagdrempelig kunstonderwijs.

Om dit te ondersteunen creëren we een warme, stimulerende en bezielende werksfeer voor zowel leerling als leerkracht. Daarnaast zorgen we dat de KA! haar functie als ontmoetingsplek blijft vervullen.

​Onze KA! streeft een interactie met haar omgeving na. Zo wil ze zichtbaar zijn in de stad en zich kenbaar maken buiten haar eigen schoolmuren.