Kunstgeschiedenis 18+

18+

Kunstgeschiedenis

In de vierde graad bieden de lessen kunstgeschiedenis je een overzicht van de belangrijkste kunstwerken, geplaatst in een ruim kader. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de actuele kunst en thema’s. Op regelmatige momenten staat er ook een uitstap gepland (zo om de +-6 weken).
Kunstgeschiedenis is een verplicht te volgen vak voor leerlingen in het 2de jaar. De leerlingen mogen beide lessen online meevolgen, maar kunnen ook ofwel kunstgeschiedenis, ofwel actuele kunst apart meevolgen.

PLAATSDAGVANTOT
Online KunstgeschiedenisDonderdag19:00 u.20:15 u.
Online Actuele kunst en specifieke thema'sDonderdag20.30 u.21:45 u.

Alle vermelde lestijden zijn onder voorbehoud