Kunstgeschiedenis 18+

18+

Kunstgeschiedenis

In de vierde graad bieden de lessen kunstgeschiedenis je een overzicht van de belangrijkste kunsttendensen geplaatst in een ruim kader. Tussendoor wordt aandacht besteed aan de kunstactualiteit.
Kunstgeschiedenis is een verplicht te volgen vak voor leerlingen in het 2de jaar.