IN VITRO archief

Gepubliceerd op dinsdag 21 sep 2021 om 16:58

Tentoonstellen is een belangrijk onderdeel in het werk van een beeldend kunstenaar.

Een tentoonstelling kan een uitgesproken reflectie generen, kan een spanning in het kijken creëren en kan de start betekenen van een boeiende en verdiepende dialoog over proces en product.

‘In Vitro’ is de glazen exporuimte van de Kunstacademie te Eeklo. Deze ruimte is het uithangbord van de Kunstacademie en reikt letterlijk naar buiten, met haar hoge glazen wanden, en maakt zo contact met voorbijgangers. 

De Kunstacademie organiseert het hele schooljaar tentoonstellingen met werk van leerlingen en/of leerkrachten. De expo wordt zowel in de inkomhal als in de IN VITRO ruimte opgesteld. Dit is steeds atelier-of projectgebonden.

Eén keer per schooljaar nodigt de Kunstacademie onder de noemer IN VITRO een ‘externe’ kunstenaar uit om in onze tentoonstellingsruimte werk te presenteren. Die krijgt de opdracht om eigen actueel werk te tonen en tevens een andere kunstenaar mee uit te nodigen en zo de artistieke confrontatie die zich situeert tussen kunstenaar-kunstenaar en tussen kunstenaar-leerlingen aan te gaan. We willen leerlingen en bezoekers op een toegankelijke manier laten kennis maken met actuele beeldende kunst die geen oorsprong had in de Kunstacademie. In deze jaarlijkse duo tentoonstelling stimuleren we leerlingen om nieuwe tendensen en bewegingen in de hedendaagse kunstwereld te verkennen en verder te kijken dan het eigen atelier. Het kunstenaarsduo beschikt over de volledige tentoonstellingsruimte en de Kunstacademie en stad Eeklo ondersteunen dit zowel logistiek/organisatorisch als financieel (verzekering, uitnodigingen en affiches). Bijkomend wordt aan het duo gevraagd om iets terug te doen voor de Kunstacademie en haar leerlingen, dit kan een lezing, een workshops of een performance zijn en wordt bepaald in onderling overleg.

De voorbije schooljaren waren deze kunstenaars te gast:

2018
Lukas Verstraete 

2019
Piet Raemdonck en Florian Tomballe

2020
Thomas Huyghe en Jan Dheedene

2022
Randall Casaer en Francis Denys

Vanaf september 2000 tot 2010 werden er duo tentoonstellingen georganiseerd onder de titel ‘Hal annex IN VITRO’. Na 10 jaar kwam hier een einde aan en werden de tentoonstellingsfiches verzameld in een prachtig boek met dezelfde titel. Voor een overzicht van de kunstenaars, klik hier.