Beeldatelier 5 + 6

16 tot en met 17 jaar - 4u/week

Beeldatelier 5de + 6de middelbaar

In dit atelier zitten de leerlingen van het 5de en 6de middelbaar samen om
zich te verdiepen in specifieke technieken en materialen. Je leert er om je
eigen beeldtaal te ontwikkelen en maakt kennis met de vele mogelijkheden
die de vervolgopleiding biedt. Je leert er praten over beeldende kunst en er
is tijd en ruimte om aan een persoonlijk artistiek project te werken.

Leerkracht: David Verstraete

Alle vermelde lestijden zijn onder voorbehoud

PLAATSDAGVANTOT 
Eeklozaterdag09:00 u.12:30 u. 

Inschrijven