Aanwezigheden

Afwezigheden en attesten:

In de Kunstacademie worden de aanwezigheden digitaal bijgehouden door de leerkrachten. Sinds dit schooljaar zijn er een aantal bijkomende attesten geldig om je afwezigheid te laten wettigen. 

Algemene richtlijn:

Wie ingeschreven is in de Kunstacademie toont zijn of haar engagement door aanwezig te zijn. Een leerling moet 2/3de  van de lessen aanwezig (of gewettigd afwezig) zijn om te kunnen evolueren, te groeien en uiteindelijk te slagen.

Ben je door ziekte afwezig en heb je een ziektebriefje, bezorg dan een kopie aan de leerkracht of aan het secretariaat via kunstacademie@eeklo.be.

Welke attesten komen in aanmerking?

 • Ziekte
 • Afwezig wegens schoolverplichtingen
 • Afwezig wegens beroepsverplichtingen
 • Bij een begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant)
 • Op feestdagen van de religie of levensbeschouwing
 • Als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is
 • Door een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Door maatregelen van de bijzonder jeugdzorg
 • Om een familieraad bij te wonen
 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte of als topsporter met een A- of B-statuut
 • Om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als je topkunstenstatuut A of B hebt voor het betrokken schooljaar
 • Bij deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs
 • Bij afwezigheid door zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling
 • Door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel binnen de academie
 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders

Voor deze afwezigheden bezorg je de Kunstacademie een geldig afwezigheidsattest.

Alle info: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/aanwezigheid-en-engagement-in-de-academie

Digitaal loket

Contact

Kunstacademie Eeklo

Adres
Pastoor De Nevestraat 26 , 9900 Eeklo ARTuur- beeld-muziek-woord
Tel.
09 218 27 50
kunstacademie@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 13:00
Morgen
Gesloten

Contact

Kunstacademie Lievegem (Waarschoot)

Adres
Nijverheidsstraat 1A , 9950 Lievegem ARTuur - beeld - muziek - woord
Tel.
09 396 26 87
kunstacademie@lievegem.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 13:00
Morgen
Gesloten

Contact

Kunstacademie Lievegem (Zomergem)

Adres
Dreef 47 , 9930 Lievegem ARTuur - muziek - woord
Tel.
09 396 26 88
kunstacademie@lievegem.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 13:00
Morgen
Gesloten